Marketing Strategy Proposal Free Doc - Free Download
4.5, 4077 votes
Please vote for this template if it helps you.
Marketing Strategy Proposal Free Doc
Marketing Strategy Proposal Free Doc
MASARYKOVA UNIVERZITA
Ekonomicko-správní fakulta
Studijní obor: Podnikové hospodářství
Kombinované studium
PROPOSAL OF A MARKETING STRATEGY
Návrh marketingové strategie
Diploma thesis /Diplomová práce
Vedoucí diplomové práce/Supervisor: Autor/Author:
Ing. Klára KAŠPAROVÁ Mgr. Jana LUDÍKOVÁ
Brno, červen 2008
Brno, June 2008
Marketing Strategy Proposal Free Doc Previous Page Marketing Strategy Proposal Free Doc Next Page
Marketing Strategy Proposal Free Doc
Previous

1/121

Next